Download

Here is the list of the songs. Please remember that the songs is a preview version only. If you happy with the songs, please buy the original CD/DVD or singles on the store.

Kiếm Đâu Có Ra - The Night ( B Ray Diss )

Kiếm Đâu Có Ra - The Night ( B Ray Diss )

Song Title : Kiếm Đâu Có Ra - The Night ( B Ray Diss )
Duration : 03:10
File size : 7.26 MB
Download

Bảo Kiếm Không Ra (Prod. Downtown Music) - B Ray

Bảo Kiếm Không Ra (Prod. Downtown Music) - B Ray

Song Title : Bảo Kiếm Không Ra (Prod. Downtown Music) - B Ray
Duration : 04:15
File size : 9.62 MB
Download

Bảo Kiếm Không Ra ( Beat ) - B Ray

Bảo Kiếm Không Ra ( Beat ) - B Ray

Song Title : Bảo Kiếm Không Ra ( Beat ) - B Ray
Duration : 05:37
File size : 12.86 MB
Download

( Beat ) Bảo Kiếm Không Ra - B Ray

( Beat ) Bảo Kiếm Không Ra - B Ray

Song Title : ( Beat ) Bảo Kiếm Không Ra - B Ray
Duration : 05:37
File size : 9 MB
Download

Bảo Kiếm Không Ra (Downtown Music) - B Ray ( Beat )

Bảo Kiếm Không Ra (Downtown Music) - B Ray ( Beat )

Song Title : Bảo Kiếm Không Ra (Downtown Music) - B Ray ( Beat )
Duration : 05:37
File size : 14.45 MB
Download

Nhơn Trạch dấu em kỹ quá anh tìm hoài không có ra

Nhơn Trạch dấu em kỹ quá anh tìm hoài không có ra

Song Title : Nhơn Trạch dấu em kỹ quá anh tìm hoài không có ra
Duration : 02:23
File size : 5.5 MB
Download

Em Co Yeu Anh Khong

Em Co Yeu Anh Khong

Song Title : Em Co Yeu Anh Khong
Duration : 03:13
File size : 7.39 MB
Download

Vietsub + Kara Kiem Tam Quy Y - Thieu Lam x That Tu (Không có đoạn kịch truyền thanh)

Vietsub + Kara Kiem Tam Quy Y - Thieu Lam x That Tu (Không có đoạn kịch truyền thanh)

Song Title : Vietsub + Kara Kiem Tam Quy Y - Thieu Lam x That Tu (Không có đoạn kịch truyền thanh)
Duration : 04:31
File size : 6.22 MB
Download

Neu nhu khong co chuyen gi xay ra

Neu nhu khong co chuyen gi xay ra

Song Title : Neu nhu khong co chuyen gi xay ra
Duration : 04:54
File size : 11.22 MB
Download

Black Murder - Không Cô Đơn , Một Mình (prod By THAISON)

Black Murder - Không Cô Đơn , Một Mình (prod By THAISON)

Song Title : Black Murder - Không Cô Đơn , Một Mình (prod By THAISON)
Duration : 04:30
File size : 10.32 MB
Download